Digipost utilgjengelig i difitest miljø
Incident Report for Digipost
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Oct 12, 2022 - 15:34 CEST
Monitoring
Digipost er tilgjengelig i difitest miljø igjen.
Posted Oct 12, 2022 - 15:25 CEST
Investigating
Digipost er utilgjengelig i difitest miljø. Det er ikke mulig å logge inn i postkassen, eller å sende digital post via API.
Posted Oct 12, 2022 - 15:21 CEST
This incident affected: Offentlig testmiljø (difitest).