All Systems Operational
Digipost Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Digipost Web Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Digipost REST API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Digipost Batch API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Posten Signering Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
Posten Signering - Web Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
Posten Signering - API Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
Offentlig meldingsformidler ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Offentlig Meldingsformidler Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Offentlig Meldingsformidler Web Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Peppol H3 DPI ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Print Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Offentlig testmiljø (difitest) ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Responstid - digipost.no
Fetching
Past Incidents
Jul 14, 2024

No incidents reported today.

Jul 13, 2024

No incidents reported.

Jul 12, 2024

No incidents reported.

Jul 11, 2024
Completed - Vedlikeholdet er fullført.

Meldinger som ble køet opp hos hjørne 2 i perioden blir nå prosessert. Meldinger som blir kvittert ok er behandlet som normalt.

Jul 11, 07:53 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jul 11, 07:00 CEST
Scheduled - Digipost vil gjennomføre oppgradering av infrastrukturen til formidling av offentlig post (DPI). I den forbindelse vil tjenestene våre bli utilgjengelige i perioden 07:00-08:00 torsdag 11. juli. Vi forventer i perioden ca 30 minutter med full nedetid.

Avsendere kan sende meldinger som normalt. Disse vil bli behandlet når systemet kommer opp igjen. Avsendere må som alltid sjekke kvitteringer. Det vil bli sendt feilkvittering fra hhv. hjørne 2 eller hjørne 3 dersom meldinger ikke kan sendes. Disse må da som vanlig sendes på nytt.

Jul 3, 14:12 CEST
Jul 10, 2024

No incidents reported.

Jul 9, 2024

No incidents reported.

Jul 8, 2024

No incidents reported.

Jul 7, 2024

No incidents reported.

Jul 6, 2024

No incidents reported.

Jul 5, 2024

No incidents reported.

Jul 4, 2024

No incidents reported.

Jul 3, 2024

No incidents reported.

Jul 2, 2024

No incidents reported.

Jul 1, 2024

No incidents reported.

Jun 30, 2024

No incidents reported.