All Systems Operational
Digipost Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
Digipost Web Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Digipost REST API Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Digipost Batch API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Posten Signering Operational
90 days ago
99.9 % uptime
Today
Posten Signering - Web Operational
90 days ago
99.82 % uptime
Today
Posten Signering - API Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Offentlig meldingsformidler ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Offentlig Meldingsformidler Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Offentlig Meldingsformidler Web Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Print Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Offentlig testmiljø (difitest) ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Responstid - digipost.no
Fetching
Past Incidents
May 18, 2022

No incidents reported today.

May 17, 2022

No incidents reported.

May 16, 2022

No incidents reported.

May 15, 2022

No incidents reported.

May 14, 2022

No incidents reported.

May 13, 2022

No incidents reported.

May 12, 2022
Completed - Bytte av sertifikat har gått etter planen.
May 12, 10:48 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 12, 10:31 CEST
Scheduled - Digipost utfører bytte av TLS-sertifikat for digipost.no og tilhørende subdomener. Dette påvirker ikke privatpersoner som bruker Digipost.

Dette skal i utgangspunktet ikke påvirke noen av våre bedriftskunder. Dersom du er en bedriftskunde som integrerer mot Digipost sitt API på api.digipost.no, og du har valgt å pinne/cache sertifikatet som presenteres på endepunktet, er det mulig at det er nødvendig å gjøre endringer for å ikke miste tilkobling til Digipost etter byttet.

Merk at vi sterkt fraråder å gjøre seg avhengig av et konkret sertifikat. Bedriftskunder som integrerer mot Digipost sitt API bør validere root-CA som oppgis i sertifikatet. Dersom det ønskes ytterligere sikkerhet kan man validere at CA som har utstedt sertifikatet befinner seg i CAA-recordet som er publisert for digipost.no.

May 10, 16:02 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
May 12, 08:58 CEST
Identified - Driftsleverandør utfører vedlikehold av databaser. Det kan derfor oppstå noe ustabilitet i alle tjenester i korte perioder. Vi forventer maksimalt 10 minutter utilgjengelighet pr. tjeneste. Vedlikeholdet skal være ferdig utført 0800 12. mai.
May 11, 17:25 CEST
May 11, 2022
Resolved - Feilen er løst. Meldinger som ikke har fått feilkvittering blir forsøkt sendt på nytt. Meldinger som ble feilkvittert i perioden må sendes på nytt.
May 11, 18:32 CEST
Identified - Grunnet en feil i kommunikasjonen mellom meldingsformidler og postkasse formidles ikke meldinger til postkassen. Avsendere må prøve sending på nytt dersom de mottar feilmelding fra meldingsformidleren.

Dette gjelder kun det offentlige testmiljøet (difitest).

May 11, 17:53 CEST
May 10, 2022

No incidents reported.

May 9, 2022

No incidents reported.

May 8, 2022

No incidents reported.

May 7, 2022

No incidents reported.

May 6, 2022

No incidents reported.

May 5, 2022

No incidents reported.

May 4, 2022

No incidents reported.