Problemer med nedlastning av signerte dokument
Incident Report for Digipost
Resolved
Feilen er rettet og man kan nå laste ned signerte dokumenter.
Posted Apr 19, 2023 - 11:35 CEST
Investigating
Problemer med nedlastning av dokument. Man kan sende og signere dokumenter, men man kan ikke laste ned signerte dokumenter før feilen er fikset.
Posted Apr 19, 2023 - 11:01 CEST
This incident affected: Posten Signering (Posten Signering - Web, Posten Signering - API).