Meldingsformidler og Hjørne 3 nede grunnet databasefeil
Incident Report for Digipost
Resolved
Hendelsen er løst.
Posted Jan 25, 2023 - 10:57 CET
Monitoring
Databaseleverandør har arbeidet med feilen, og vi ser ikke lenger feil i formidling av meldinger via meldingsformidleren. Vi fortsetter å overvåke situasjonen.

Meldinger som ble avvist i perioden må sendes på nytt.
Posted Jan 25, 2023 - 05:04 CET
Identified
En feil hos databaseleverandør medfører at meldingsformidleren for tiden er utilgjengelig. Det arbeides med å rette feilen.

Meldinger sendt over både ny og gammel infrastruktur for Digital post rammes, og vil bli avvist. Disse må sendes på nytt når tjenesten kommer opp igjen.
Posted Jan 25, 2023 - 03:38 CET
This incident affected: Offentlig meldingsformidler (Offentlig Meldingsformidler).