Problemer med formidling av offentlig post
Incident Report for Digipost
Resolved
Tjenesten fungerer nå som normalt. Vi følger videre opp med vår driftsleverandør for å finne årsaken, slik at tilsvarende feil kan unngås i fremtiden.
Posted Sep 20, 2022 - 11:44 CEST
Identified
Offentlige avsendere kan sporadisk oppleve å få feilmelding ved innsending til Meldingsformidler og Posten sitt PEPPOL aksesspunkt. Meldingene blir likevel levert som forventet, og kvitteringer leveres som normalt. Feilen skjer for ca. 0.3% av alle meldinger. Vi følger opp problemet med vår driftsleverandør.
Posted Sep 19, 2022 - 10:39 CEST
This incident affected: Offentlig meldingsformidler (Offentlig Meldingsformidler).