Vi opplever for tiden ustabilitet ved signering av dokumenter. Prøv gjerne igjen litt senere dersom du ikke får signert.
Incident Report for Digipost
Resolved
Feilen skyldtes feil hos vår underleverandør, og er nå rettet opp.
Posted Oct 06, 2022 - 12:48 CEST
Investigating
Vi undersøker bakgrunn for feilene videre med vår underleverandør.
Posted Oct 06, 2022 - 11:44 CEST
This incident affected: Posten Signering (Posten Signering - Web).