Offentlig testmiljø utilgjengelig
Incident Report for Digipost
Resolved
Vi har funnet feilen, og utbedret den. Alle systemer i offentlig testmiljø fungerer nå som normalt. Meldinger sendt til meldingsformidleren i offentlig testmiljø i perioden vil bli sendt og kvittert som normalt, men med noe forsinkelse. Meldinger som evt. har blitt avvist i perioden må sendes på nytt.
Posted Jun 10, 2022 - 09:21 CEST
Identified
Vi har for tiden en feil i det offentlige testmiljøet som påvirker muligheten til å sende meldinger. Vi arbeider med å finne årsaken.

Dette påvirker ikke produksjonsmiljøet.
Posted Jun 10, 2022 - 08:37 CEST
This incident affected: Offentlig testmiljø (difitest).