Korte perioder med utilgjengelighet grunnet vedlikehold hos driftsleverandør
Incident Report for Digipost
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Nov 10, 2023 - 08:42 CET
Identified
Vår driftsleverandør utfører vedlikehold av databaser. Det kan derfor oppstå korte perioder med ustabilitet i alle våre tjenester. Vi forventer maksimalt fem minutter utilgjengelighet for hver tjeneste.
Posted Nov 09, 2023 - 17:41 CET
This incident affected: Digipost (Digipost Web, Digipost REST API, Digipost Batch API), Offentlig meldingsformidler (Offentlig Meldingsformidler, Offentlig Meldingsformidler Web), Posten Signering (Posten Signering - Web, Posten Signering - API), and Print, Offentlig testmiljø (difitest).