Bytte av TLS-sertifikat for digipost.no
Scheduled Maintenance Report for Digipost
Completed
Bytte av sertifikat har gått etter planen.
Posted May 12, 2022 - 10:48 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted May 12, 2022 - 10:31 CEST
Scheduled
Digipost utfører bytte av TLS-sertifikat for digipost.no og tilhørende subdomener. Dette påvirker ikke privatpersoner som bruker Digipost.

Dette skal i utgangspunktet ikke påvirke noen av våre bedriftskunder. Dersom du er en bedriftskunde som integrerer mot Digipost sitt API på api.digipost.no, og du har valgt å pinne/cache sertifikatet som presenteres på endepunktet, er det mulig at det er nødvendig å gjøre endringer for å ikke miste tilkobling til Digipost etter byttet.

Merk at vi sterkt fraråder å gjøre seg avhengig av et konkret sertifikat. Bedriftskunder som integrerer mot Digipost sitt API bør validere root-CA som oppgis i sertifikatet. Dersom det ønskes ytterligere sikkerhet kan man validere at CA som har utstedt sertifikatet befinner seg i CAA-recordet som er publisert for digipost.no.
Posted May 10, 2022 - 16:02 CEST
This scheduled maintenance affected: Digipost (Digipost REST API, Digipost Batch API).