Ustabilitet i Digipost sine tjenester
Incident Report for Digipost
Resolved
Problemet skyldtes problemer etter vedlikehold hos driftsleverandør, og ble løst ved å gjøre en restart av våre systemer. Vi beklager dette, og følger opp problemet videre internt og med vår driftsleverandør.
Posted Oct 05, 2022 - 19:44 CEST
Update
Vi opplever nå større ustabilitet hos vår driftsleverandør. Våre tjenester via web, app og api vil være helt utilgjengelig i perioder. Vi arbeidet med å løse problemet.
Posted Oct 05, 2022 - 19:07 CEST
Investigating
Vi opplever for tiden ustabilitet i vår tjeneste, som medfører at brukere av Digipost kan oppleve sporadiske feil. Dette gjelder bruk av Digipost via app og web, samt vårt API for digital og fysisk post, og gjelder ca. 5% av kall mot vår tjeneste. Vi undersøker årsaken til ustabiliteten.
Posted Oct 05, 2022 - 18:39 CEST
This incident affected: Digipost (Digipost Web, Digipost REST API).