Kort periode med nedetid for offentlige avsendere ifbm. ekstraordinært vedlikehold
Incident Report for Digipost
Resolved
Meldingsformidler samt postkasseleverandørenes PEPPOL-aksesspunkt gjennomgikk ekstraordinært vedlikehold i perioden 06:34 til 06:36. Totalt seks DPI-meldinger feilet i perioden, og må sendes på nytt.
Posted Mar 15, 2023 - 06:30 CET