Ustabilitet i Funksjonelt Testmiljø
Incident Report for Digipost
Resolved
Feilen er nå rettet, men vi fortsetter å overvåke situasjonen.
Posted May 30, 2022 - 12:11 CEST
Monitoring
Vi har opplevd ustabilitet i Funksjonelt Testmiljø, som har forårsaket at meldinger sendt via Meldingsformidleren har blitt forsinket eller avvist. Feilen er nå rettet, men vi fortsetter å overvåke situasjonen. Enkelte kvitteringer har også blitt forsinket.
Posted May 30, 2022 - 08:30 CEST
This incident affected: Offentlig testmiljø (difitest).