Ustabilt personsøk ved deling av postkasse og sending av brev for privatpersoner
Incident Report for Digipost
Resolved
Vi har identifisert årsaken til ustabiliteten og iverksatt tiltak. Vi har sett stabilitet på tjenesten siden kl 09:30 i dag. Vi fortsetter utbedringer for å hindre at feilen skal oppstå igjen senere.
Posted Jun 07, 2023 - 13:30 CEST
Identified
Vi opplever for tiden ustabilitet i søket som brukes når man skal finne en bruker man ønsker å dele postkassen sin med. Feilen rammer også muligheten til å søke opp en mottaker når en privatperson skal sende post til en annen privatperson på digipost.no.

De brukerne som rammes av feilen vil oppleve at søket ikke gir noen resultater.

Vi jobber med å stabilisere tjenesten. Dersom du opplever problemer kan du vente litt og prøve igjen senere.
Posted Jun 06, 2023 - 17:01 CEST
This incident affected: Digipost (Digipost Web).