Nedetid i PEPPOL Aksesspunkt for offentlig digital post
Incident Report for Digipost
Resolved
Nærmere undersøkelser indikerer at så godt som alle meldinger sendt i perioden har blitt formidlet til postkasseleverandør, men avsender/h2-aktør har likevel fått returnert synkron feil. Vi nedjusterer derfor omfanget. Avsendere vil oppleve å få "Duplicate MessageId" ved gjentatte forsøk på å sende allerede formidlere meldinger.
Posted May 12, 2023 - 11:20 CEST
Monitoring
VI opplevde et kort vindu med nedetid i vårt PEPPOL Aksesspunkt (H3) for offentlig post, i forbindelse med en sertifikatoppdatering. Meldinger som feiler i tidsrommet 10:13:20 til 10:15:30 må sendes på nytt.
Posted May 12, 2023 - 10:24 CEST
This incident affected: Offentlig meldingsformidler (Offentlig Meldingsformidler).