Ustabilitet i levering av SMS
Incident Report for Digipost
Resolved
Sending av SMS skal fungere som normalt igjen.
Posted Sep 14, 2022 - 16:41 CEST
Identified
Vi opplever for tiden ustabilitet i sending av SMS. Vi arbeider med vår leverandør for å finne ut av problemet.
Posted Sep 14, 2022 - 13:24 CEST
This incident affected: Digipost (Digipost Web) and Posten Signering (Posten Signering - Web).