Difitest - Offentlig post formidles ikke til postkassen
Incident Report for Digipost
Resolved
Feilen er løst. Meldinger som ikke har fått feilkvittering blir forsøkt sendt på nytt. Meldinger som ble feilkvittert i perioden må sendes på nytt.
Posted May 11, 2022 - 18:32 CEST
Identified
Grunnet en feil i kommunikasjonen mellom meldingsformidler og postkasse formidles ikke meldinger til postkassen. Avsendere må prøve sending på nytt dersom de mottar feilmelding fra meldingsformidleren.

Dette gjelder kun det offentlige testmiljøet (difitest).
Posted May 11, 2022 - 17:53 CEST
This incident affected: Offentlig testmiljø (difitest).