Problemer med signering av enkelte dokumenter
Incident Report for Digipost
Resolved
Vi ser ikke lenger feil i oppslag i DNS, og anser tjenesten som fullt fungerende igjen. Vi beklager de ulempene dette har medført for våre kunder og brukere.
Posted Jul 12, 2021 - 17:03 CEST
Monitoring
Vi har identifisert feilen hos en underleverandør som utførte en migrering av DNS. Dette medførte at oppslag for signering.posten.no og tilhørende underdomener feilet. Feilen er nå rettet, og tjenesten skal være tilgjengelig igjen.

Da DNS kan bruke noe tid på å propagere vil vi overvåke situasjonen. Det kan ta noe tid før alle brukere opplever at tjenestene igjen fungerer. Brukere kan nullstille lokal DNS-cache for å omgå dette.
Posted Jul 12, 2021 - 16:45 CEST
Identified
Vi opplever utfordringer med oppslag mot DNS for tjenestene signering.posten.no og send.signering.posten.no. Vi undersøker med DNS-leverandør om dette har sammenheng med feilen brukerne opplever.
Posted Jul 12, 2021 - 15:14 CEST
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted Jul 12, 2021 - 14:45 CEST
Investigating
Vi opplever for tiden utfordringer med signering av enkelte dokumenter. Vi arbeider med å finne omfanget av feilen, og årsaken til denne.

Det ser for tiden ut som at dette primært rammer signeringsoppdrag sendt via APIet.
Posted Jul 12, 2021 - 14:29 CEST
This incident affected: Posten Signering (Posten Signering - Web, Posten Signering - API).