Korte perioder med utilgjengelighet pga. vedlikehold hos driftsleverandør
Incident Report for Digipost
Resolved
Vedlikeholdet er ferdig gjennomført.
Posted Dec 08, 2022 - 08:09 CET
Identified
Vår driftsleverandør utfører vedlikehold av databaser. Det kan derfor oppstå korte perioder med ustabilitet i alle våre tjenester. Vi forventer maksimalt fem minutter utilgjengelighet for hver tjeneste, og vedlikeholdet skal være ferdig utført 8. desember kl. 08:00.
Posted Dec 07, 2022 - 19:53 CET
This incident affected: Digipost (Digipost Web, Digipost REST API, Digipost Batch API), Offentlig meldingsformidler (Offentlig Meldingsformidler, Offentlig Meldingsformidler Web), Posten Signering (Posten Signering - Web, Posten Signering - API), and Print, Offentlig testmiljø (difitest).