Korte perioder med utilgjengelighet grunnet vedlikehold hos driftsleverandør
Incident Report for Digipost
Resolved
Vedlikehold er ferdig utført.
Posted Apr 04, 2023 - 08:15 CEST
Identified
Vår driftsleverandør utfører vedlikehold av databaser. Det kan derfor oppstå korte perioder med ustabilitet i alle våre tjenester. Vi forventer opp til fem minutter utilgjengelighet for hver tjeneste. Vedlikeholdet skal starte fra mandag 3. april kl 17 og vil være ferdig utført innen tirsdag 4. april kl 08:00.
Posted Apr 03, 2023 - 13:56 CEST
This incident affected: Digipost (Digipost Web, Digipost REST API, Digipost Batch API), Offentlig meldingsformidler (Offentlig Meldingsformidler, Offentlig Meldingsformidler Web), Posten Signering (Posten Signering - Web, Posten Signering - API), and Print, Offentlig testmiljø (difitest).