Treig leverings fra Meldingsformidler til Postkasseleverandørene
Incident Report for Digipost
Resolved
I perioden 09:27 til 09:47 opplevde vi treghet i videreformidling av meldinger fra postkasseleverandørenes PEPPOL aksesspunkt (H3) til Digipost og e-Boks. Meldingene ble senere videreformidlet som normalt. Avsendere vil ha opplevd forsinkelse i leveransen av leveringskvittering for perioden.

I tillegg ble ca. 300 meldinger over PEPPOL avvist i perioden 09:47:30 til 09:48:30. Disse meldingene må sendes på nytt.
Posted Sep 11, 2023 - 09:30 CEST