Offentlig testmiljø: 2-5min utilgjengelighet for offentlige avsendere ifbm. bytte til ny utrullingsmekanisme
Incident Report for Digipost
Resolved
Tjenestene fungerer nå som normalt.
Posted Mar 07, 2023 - 07:23 CET
Investigating
Vårt API for offentlig post i testmiljøet (difitest) vil oppleve 2-5 minutter nedetid i tidsrommet 07:10-08:00, tirsdag 7. mars. Meldinger sendt innenfor nedetidsvinduet må sendes på nytt.
Posted Mar 07, 2023 - 07:07 CET
This incident affected: Offentlig testmiljø (difitest).