Korte perioder med utilgjengelighet grunnet vedlikehold hos driftsleverandør
Incident Report for Digipost
Resolved
Vedlikeholdet er ferdig utført
Posted Feb 14, 2023 - 08:00 CET
Identified
Vår driftsleverandør utfører vedlikehold av databaser. Det kan derfor oppstå korte perioder med ustabilitet i alle våre tjenester. Vi forventer opp til fem minutter utilgjengelighet for hver tjeneste. Vedlikeholdet skal være ferdig utført innen tirsdag 14. februar 08:00.
Posted Feb 13, 2023 - 13:40 CET
This incident affected: Digipost (Digipost Web, Digipost REST API, Digipost Batch API), Offentlig meldingsformidler (Offentlig Meldingsformidler, Offentlig Meldingsformidler Web), Posten Signering (Posten Signering - Web, Posten Signering - API), and Print, Offentlig testmiljø (difitest).